روش ها و ابزارهای تضمین کیفیت

انتخاب فناوری های مناسب برای موفقیت محصول حیاتی است. ما در آوات برای برآورده نمودن انتظارات و نیازهای تجاری مشتریان، با دقت فن آوری های متناسب با هر پروژه را انتخاب می کنیم. در اینجا ما ابزارهای تضمین کیفیت را توضیح می دهیم.

فن آوری های منتخب ما

Manual testing

تست دستی

بخش جدایی ناپذیر از فرآیند توسعه

 • تست از همان ابتدای پروژه
 • افزایش کیفیت نرم افزار توسعه یافته
 • آماده سازی کامل آزمون و نمایش آزمایشات
 • پوشش تست برای عملکرد اصلی
 • تمرکز بر شناسایی گلوگاه های احتمالی
 • گزارش عملکرد آزمایش شده
Automation testing

تست خودکار

برای پروژه هایی که بیش از شش ماه زمان می برند ضروریست

 • سریع و موثر ؛ آزمایش حالت نرم افزار محیط های مختلف و با داده های مختلف
 • تست برگشتی ؛ به صورت مکرر و با افزایش پوشش در هر تکرار انجام می شود
 • نگهداری آسان ؛ پوشش تست خودکار با استفاده از فریمورک های تست Python و Php

انواع تست

برای اطمینان از کیفیت نرم افزار، تیم تضمین کیفیت ما انواع آزمایشان را انجام می دهد

 • تست ایستا ؛ تمامی ملزومات و طراحی تست می شود تا اطمینان حاصل کنیم تمامی ویژگی ها به طور کامل توسعه داده شده اند
 • تست کارایی ؛ ما برای هر قسمت از اپلیکیشن از جمله Api، Backend و Frontend لیستی دقیق ایجاد می کنیم و در مرورگرهای رایج به آزمایش آن ها می پردازیم
 • تست عملکرد ؛ رفتار نرم افزار به ازای میزان بارهای مختلف ارزیابی می کنیم. که شامل فشار بار، تنش، حجم و مقیاس پذیری است
 • تست امنیتی ؛ تست های نفوذ و آسیب پذیر نرم افزار بر اساس تاییدیه OWASP

می خواهید پروژه ایی را شروع کنید؟

ما به مشتریان زیادی در حل مشکلات پیچیده تجارتشان کمک کرده ایم. همکاری ما با آنها منجر به مشارکت طولانی مدت می شود.

تماس با ما