فناوری های دِو-آپس

انتخاب فناوری های مناسب برای موفقیت محصول حیاتی است. ما در آوات برای برآورده نمودن انتظارات و نیازهای تجاری مشتریان، با دقت فن آوری های متناسب با هر پروژه را انتخاب می کنیم. نگاهی به ابزارها، مدیریت پیکربندی و ابزارهای استقرار اپلیکیشن ما بیاندازید.
DevOps

دِو-آپس

از بین بردن فاصله میان تیم توسعه نرم افزار و نیازهای تجاری

  • طراحی بهینه ؛ توجه به معماری محصول در مرحله طراحی امکان انتخاب ابزارهای بهینه را فراهم می کند
  • انتشارهای مکرر ؛ تغییرات کوچکتر و آزمایش شده، هم به صورت خودکار و هم به صورت دستی و زمان کوتاه عرضه به بازار
  • حالت تولید پایدار ؛ نرخ پایین خرابی نسخه های جدید و بهبود سریعتر در صورت خرابی

پلتفرم ها

تجربه شامل این پلتفرم ها است، اما محدود به این ها نمی شود

icon

Amazon Web Services

icon

Digital Ocean

icon

Heroku

ادغام مداوم

اطمینان داشته باشید که کد منبع همیشه از استانداردها پیروی می کند

  • مشکلات ادغام در مراحل اولیه شناسایی و اصلاح می شود و همچنین در زمان اصلاحات صرفه جویی می شود
  • تست ماژول بلافاصله برای همه به روزرسانی های نرم افزار انجام شده، و مشکلات پیدا می شوند
  • در دسترس بودن مدوام نسخه ها برای تست و نمایش به تیم های کنترل کیفی و عملیات کمک می کند

تحویل مداوم

زمانی که ادغام های مداوم کافی نیست

  • تیم های عملیات و کنترل کیفی در مورد تمامی نسخه ها ساخته شده آماده برای آزمایش و استقرار باخبر می شوند
  • کاربران مرتبا به روز رسانی های نرم افزار را دریافت می کنند و بازخورد مداوم دارند
  • تیم توسعه با مشاهده نتایج انگیزه میگیرد

می خواهید پروژه ایی را شروع کنید؟

ما به مشتریان زیادی در حل مشکلات پیچیده تجارتشان کمک کرده ایم. همکاری ما با آنها منجر به مشارکت طولانی مدت می شود.

تماس با ما